Bescherming persoonsgegevens

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 

Launch Me neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van relevante informatie.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Launch Me onderschrijft bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Launch Me gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en Launch Me;
  • Om u te kunnen informeren over relevante gegevens, wijzigingen en updates;
  • Voor het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening.

Indien Launch Me persoonsgegevens verwerkt ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan info@launch-me.nl. Momenteel maakt Launch Me hier geen gebruik van.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Dit gebeurt in het zeldzame geval van aanbod-wijziging. Bij doorlopende samenwerking is het van waarde dat u deze pagina vaker raadpleegt, zodat u op de hoogte blijft van de actuele privacyregels.